ΠΡΟΣΟΧΗ !!!

Σας κοινοποιούμε την εξουσιοδότηση που πρέπει να
συμπληρώσετε και να αποστείλετε στον οικείο Ιατρικό
Σύλλογο, ώστε όλοι οι Ιατρικοί Σύλλογοι μαζί να
προβούν σε διαπραγμάτευση και συμφωνία νέων όρων
συλλογικής σύμβασης με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Πατήστε εδώ

 

Επικοινωνήστε


 

banner privacy

 

 

Προσφορά Taseis Management για εφαρμογή ISO 9001

Μορφή pdf

Δημοφιλέστερα Άρθρα

Αθήνα, 27/10/2023

Κοινοποίηση

Κοινοποιούμε  ανακοίνωση της Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ , η οποία λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα των συμβεβλημένων Ιδιωτικών Διαγνωστικών Εργαστηρίων παροχής υπηρεσιών Αξονικής και Μαγνητικής τομογραφίας αποδέχεται παράταση προθεσμίας έως τις 15 Νοεμβρίου για την υποβολή των αιτούμενων στοιχείων όπως αυτά έχουν αναρτηθεί στο ΔΑΠΥ Ανοικτής Περίθαλψης.

Ανακοίνωση ΕΟΠΥΥ

Αθήνα, 26/10/2023

Κοινοποίηση

Κοινοποιούμε ανακοίνωση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που αφορά παροχή στοιχείων CT και MRI από τους συμβεβλημένους παρόχους , όπως έχουν αναρτηθεί στο ΔΑΠΥ ανοικτής περίθαλψης τηρώντας το χρονοδιάγραμμα.

Ανακοίνωση ΕΟΠΥΥ

Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Κλινικοεργαστηριακών Ειδικοτήτων (ΠΟΣΚΕ)

Χαρ. Τρικούπη 12,Ηλιούπολη Τ.Κ 16346, ΤΗΛ.210-9959181,FAX:210-9916854

Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ιδιωτικής Πρωτοβάθμιας Υγείας (ΠΟΣΙΠΥ)

Πανεπιστημίου 56, Αθήνα, Τ.Κ. 10678, ΤΗΛ 210.3304298

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων (ΠΑΣΙΔΙΚ)

Πανεπιστημίου 58, Αθήνα, Τ.Κ. 10678, ΤΗΛ 210.3306487

Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Ιατρικών Εταιρειών και Πολυϊατρείων (ΠΑΝΙΔΙ)
Τσόχα 15-17, Αθήνα, Τ.Κ. 11521, ΤΗΛ. 2106855949

Ένωση Ιατρών Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (ΕΝ.Ι.-Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)

Πατησίων 210, Αθήνα, Τ.Κ. 10446, ΤΗΛ. 2610639539

Αθήνα, 25/10/2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

Το Συντονιστικό Όργανο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας  εκφράζει την αμέριστη συμπαράσταση στην πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση που εξήγγειλαν οι Φυσικοθεραπευτές την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2023 .

Οι συνεχείς περικοπές, υποτιμολογήσεις ,η επιβολή υποχρεωτικών επιστροφών ( claw back) και υποχρεωτικών εκπτώσεων (rebate) έχουν οδηγήσει τον κλάδο σε εξόντωση, το σύνολο των φυσικοθεραπευτών σε δραματική υποβάθμιση και τους πολίτες σε αποστέρηση της φροντίδας που έχουν απόλυτη ανάγκη.

Πρέπει σύσσωμος ο ιατρικός κόσμος να απαιτήσει αύξηση των δαπανών για την υγεία, κατάργηση του Νόμου για το claw back και του rebate

Πρέπει να σταματήσει επιτέλους η ιατρική μετανάστευση.

Το Συντονιστικό Όργανο ΠΦΥ στηρίζει την κινητοποίηση των Φυσικοθεραπευτών και υποστηρίζει αυτές τις πρωτοβουλίες.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΟΣΚΕ                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΟΣΙΠΥ
   Φ.Ν.ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ                                                                 Θ.ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΣΙΔΙΚ                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΝΙΔΙ

    Ι.ΚΑΡΑΜΗΝΑΣ                                                                          Δ. ΦΑΣΙΤΣΑΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ

Α. ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΥ

                                                                                      Αθήνα, 23/10/2023

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Κοινοποιούμε το ΦΕΚ 6109/B/20-10-2023 με το οποίο παρατείνεται η εφαρμογή των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου ώρα 06:00.

ΦΕΚ6109/Β/20-10-2023

Aθήνα 23/10/2023

                                                                                

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Κοινοποιούμε το ΦΕΚ 6047/Β/ 19/10/2023 όπου στην απόφαση 2 καθορίζονται Διαγνωστικά Επίπεδα Αναφοράς για εξετάσεις αξονικής τομογραφίας ενηλίκων σε τιμές Ογκομετρικού Δείκτη Δόσης Αξονικής Τομογραφίας ενηλίκων (CTDIvol) και Γινομένου Δόσης - Μήκους Σάρωσης (DLP).

ΦΕΚ 6047/Β/19-10-2023

                                                                                       Αθήνα, 15/10/2023

Ενημέρωση για την υλοποίηση μέτρων ελέγχου της συνταγογράφησης και εκτέλεσης εργαστηριακών εξετάσεων

Κοινοποιούμε ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ που αφορά ενημέρωση για την υλοποίηση μέτρων ελέγχου της συνταγογράφησης και εκτέλεσης εργαστηριακών εξετάσεων, όπως συμπεριλαμβάνονται και στις προτάσεις  από την Ομάδα Εργασίας του Υπουργείου Υγείας.

Ανακοίνωση

                                                                                       Αθήνα, 09/10/2023

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Κοινοποιούμε το ΦΕΚ 5878/B/ 0-10-2023 με το οποίο παρατείνεται η εφαρμογή των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας σε δομές υγείας και κλειστές δομές κοινωνικής φροντίδας έως και τη Δευτέρα, 23 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 06:00.

ΦΕΚ 5878/B/ 09-10-2023

                                                                                       Αθήνα, 07/10/2023

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Κοινοποιούμε το ΦΕΚ 164/Α/ 07-09-2023 με τίτλο ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση της προστασίας της δημόσιας υγείας και των υπηρεσιών υγείας, το ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης υγείας, το ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης Χειρουργείων και άλλες επείγουσες διατάξεις, όπου υπάρχει αναφορά για παράταση προς το τεστ ταχείας ανίχνευσης κορωνοϊού  στους υπόχρεους κατάταξης στις Ένοπλες Δυνάμεις  έως και την 31η.12.2023, (Άρθρο 4), επείγουσες ρυθμίσεις για την προμήθεια και διάθεση μονοκλωνικών αντισωμάτων ή λοιπών φαρμάκων για την αντιμετώπιση της νόσου COVID-19 (Άρθρο 11), ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης της διακίνησης φαρμάκων στην εγχώρια αγορά (Άρθρο 14)

ΦΕΚ 164/Α/ 07-10-2023

Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Κλινικοεργαστηριακών Ειδικοτήτων (ΠΟΣΚΕ)

Χαρ. Τρικούπη 12,Ηλιούπολη Τ.Κ 16346, ΤΗΛ.210-9959181,FAX:210-9916854

Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ιδιωτικής Πρωτοβάθμιας Υγείας (ΠΟΣΙΠΥ)

Πανεπιστημίου 56, Αθήνα, Τ.Κ. 10678, ΤΗΛ 210.3304298

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων (ΠΑΣΙΔΙΚ)

Πανεπιστημίου 58, Αθήνα, Τ.Κ. 10678, ΤΗΛ 210.3306487

Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Ιατρικών Εταιρειών και Πολυϊατρείων (ΠΑΝΙΔΙ)
Τσόχα 15-17, Αθήνα, Τ.Κ. 11521, ΤΗΛ. 2106855949

Ένωση Ιατρών Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (ΕΝ.Ι.-Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)

Πατησίων 210, Αθήνα, Τ.Κ. 10446, ΤΗΛ. 2610639539


Αθήνα 29/09/2023

Δελτίο Τύπου

 

Συνάντηση Συντονιστικού Οργάνου  Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας  με τον Υπουργό Υγείας κ. Μιχ. Χρυσοχοΐδη.

 

Χθες Πέμπτη 28/09/2023 μετά από αίτημα του Συντονιστικού Οργάνου Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας έγινε συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας κ. Μιχ. Χρυσοχοΐδη, η οποία διήρκησε πέραν της μιας ώρας. Συζητήθηκε η δυσχερής οικονομική κατάσταση που έχουν περιέλθει οι εργαστηριακοί και κλινικοεργαστηριακοί  ιατροί , τα διαγνωστικά εργαστήρια και τα πολυιατρεία . Στη συνάντηση παρευρέθησαν ο πρόεδρος της ΠΟΣΚΕ κ. Φ. Πατσουράκος , πρόεδρος ΠΟΣΙΠΥ κ. Θ. Χατζηπαναγιώτου, ο πρόεδρος ΠΑΣΙΔΙΚ  κ. Ι. Καραμηνάς  , η πρόεδρος ΕΝΙ – ΕΟΠΥΥ κα Μ. Μαστοράκου, ο Πρόεδρος του ΠΑΝΙΔΙ κ. Δ .Φασίτσας . Εκ μέρους του ΕΟΠΥΥ παρευρέθηκε η Διοικήτρια του ΕΟΠΥΥ κα Θεανώ Καρποδίνη . Οι εκπρόσωποι του Συντονιστικού εξέφρασαν την αγωνία όλων για την τραγική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει λόγω του τεχνητού χρέους του τρέχοντος claw back  αλλά και του claw back των παλαιών ετών . Ιατροί αδυνατούν να βγουν στη σύνταξη λόγω χρεών προς το δημόσιο και ζουν με το φόβο ότι θα καταστρέψουν τη ζωή των παιδιών τους εξαιτίας των υπέρογκων χρεών που θα τους κληροδοτήσουν. Επισημάνθηκε στον Υπουργό ότι δεν υπάρχουν νέοι ιατροί που να θέλουν να πάρουν εργαστηριακή ειδικότητα λόγω αδυναμίας επιβίωσης των εργαστηρίων γεγονός που θα επεκταθεί και σε άλλες κλινικοεργαστηριακές ειδικότητες.

 Κατατέθηκε το πόρισμα της ομάδας εργασίας που είχε συγκροτηθεί στο υπουργείο από εκπροσώπους του Υπουργείου Υγείας, του ΕΟΠΥΥ και του Συντονιστικού Οργάνου ΠΦΥ μετά από εξάμηνη εργασία , το οποίο είχε κατατεθεί αρχικά το Φεβρουάριο 2023 . Ζητήθηκε η άμεση υλοποίηση του τελικού πορίσματος των 14 σημείων. Επίσης ζητήθηκε από τον Υπουργό να υλοποιηθεί η πλήρης ψηφιοποίηση των διαγνωστικών εξετάσεων που περιέχονται στα θεραπευτικά και διαγνωστικά πρωτόκολλα για να υπάρξει συγκράτηση της δαπάνης για διαγνωστικές εξετάσεις με επιστημονικά κριτήρια και να υλοποιηθεί η νομοθετική ρύθμιση για αμοιβή των εργαστηριακών ιατρών για αιμοληψία και διάγνωση εξετάσεων. Επαναλάβαμε την αίτημά μας για διενέργεια των rapid tests (είτε αφορά τον Covid 19, είτε τον H1N1, είτε το strep test, είτε τα chlamydia test κλπ) από τους αδειοδοτημένους φορείς ΠΦΥ αφού πρόκειται για αμιγώς ιατρικές πράξεις, όπως τονίσαμε και στις προηγούμενες επιστολές μας από 27/04/2023 και από 20/06/2023.

Ο Υπουργός δήλωσε ότι σε συνεργασία με την Διοικήτρια του ΕΟΠΥΥ κα Θεανώ Καρποδίνη θα μελετήσει όσα ειπώθηκαν με σκοπό την εξεύρεση λύσεων. Επιφυλάχθηκε να απαντήσει , όρισε νέα συνάντηση εντός μηνός, όπου εκεί θα αξιολογηθούν τα στοιχεία που θα προσκομιστούν από τον ΕΟΠΥΥ και το  Συντονιστικό .

Από πλευράς μας δεσμευτήκαμε να δώσουμε τα οικονομικά στοιχεία που απαιτούνται με απτά παραδείγματα που θα δείχνουν ανάγλυφα το πρόβλημα σε συνεργασία με την Διοικήτρια κα Θεανώ Καρποδίνη ώστε να επιτευχθεί λύση για την επιβίωση όλων των φορέων της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΟΣΚΕ                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΟΣΙΠΥ
   Φ.Ν.ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ                                                                 Θ.ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΣΙΔΙΚ                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΝΙΔΙ

    Ι.ΚΑΡΑΜΗΝΑΣ                                                                          Δ. ΦΑΣΙΤΣΑΣ

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ

Α. ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΥ

Αθήνα 27/09//2023

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Κοινοποιούμε το ΦΕΚ 5621/B/ 23-09-2023 με το οποίο παρατείνεται η εφαρμογή των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα 9 Οκτωβρίου ώρα 06:00.

FEK

Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Κλινικοεργαστηριακών Ειδικοτήτων (ΠΟΣΚΕ)

Χαρ. Τρικούπη 12,Ηλιούπολη Τ.Κ 16346, ΤΗΛ.210-9959181,FAX:210-9916854

Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ιδιωτικής Πρωτοβάθμιας Υγείας (ΠΟΣΙΠΥ)

Πανεπιστημίου 56, Αθήνα, Τ.Κ. 10678, ΤΗΛ 210.3304298

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων (ΠΑΣΙΔΙΚ)

Πανεπιστημίου 58, Αθήνα, Τ.Κ. 10678, ΤΗΛ 210.3306487

Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Ιατρικών Εταιρειών και Πολυϊατρείων (ΠΑΝΙΔΙ)
Τσόχα 15-17, Αθήνα, Τ.Κ. 11521, ΤΗΛ. 2106855949

Ένωση Ιατρών Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (ΕΝ.Ι.-Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)

Πατησίων 210, Αθήνα, Τ.Κ. 10446, ΤΗΛ. 2610639539

Προς

Υπουργό Υγείας κ. Μιχ. Χρυσοχοΐδη

Κοινοποίηση:

ΠΙΣ,

Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας,

Επιστημονικές και Επαγγελματικές Ενώσεις


Αθήνα 27/09/2023

Τα  rapid tests για οποιοδήποτε νόσο πρέπει να πραγματοποιούνται από αδειοτημένους φορείς Π.Φ.Υ.

 

 

Επανερχόμαστε στην επιστολή μας από 20/06/2023 με πρόθεση να υλοποιηθεί το αίτημά μας για διενέργεια των rapid tests (είτε αφορά τον Covid 19, είτε τον H1N1, είτε το strep test, είτε τα chlamydia test κλπ) από τους αδειοδοτημένους φορείς ΠΦΥ αφού πρόκειται για αμιγώς ιατρικές πράξεις, όπως τονίσαμε και στην προηγούμενη επιστολή μας .

Εφόσον έχει παρέλθει η περίοδος της πανδημίας, η εξέταση του rapid test θα πρέπει να γίνεται από τον αδειοδοτημένο ιατρό καθώς εκείνος νομιμοποιείται να συνταγογραφήσει και να φροντίσει τον νοσούντα.

Κάνουμε έκκληση προς τον ΠΙΣ, όλους τους Ιατρικούς Συλλόγους και όλους τους επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς να εκδώσουν οδηγίες ώστε τα μέλη τους να αποδέχονται αποτελέσματα τέτοιων εξετάσεων μόνο από αδειοδοτημένους φορείς Π.Φ.Υ. και με υπογραφή του επιστημονικά υπεύθυνου ιατρού για την προφύλαξη της Δημόσιας Υγείας.

Ζητάμε την αυτονόητη κατάργηση της διενέργειας των rapid test από τα φαρμακεία ως μη αδειοδοτημένοι φορείς πρωτοβάθμιας ιατρικής φροντίδας  για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας .

Παρακαλούμε θερμά για τις ενέργειές σας.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΟΣΚΕ                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΟΣΙΠΥ
   Φ.Ν.ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ                                                                 Θ.ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΣΙΔΙΚ                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΝΙΔΙ   

Ι.ΚΑΡΑΜΗΝΑΣ                                                                          Δ. ΦΑΣΙΤΣΑΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ

Α. ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΥ

Αναζήτηση

Τελευταία Άρθρα

Συνδεδεμένοι χρήστες

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 144 guests και κανένα μέλος

Designed and Developed by WebRely