Πλατφόρμα εγγραφής ιατρών-μελών του ΙΣΑ για την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων με τον ΕΟΠΥΥ

 


ΠΡΟΣΟΧΗ !!!

Σας κοινοποιούμε την εξουσιοδότηση που πρέπει να
συμπληρώσετε και να αποστείλετε στον οικείο Ιατρικό
Σύλλογο, ώστε όλοι οι Ιατρικοί Σύλλογοι μαζί να
προβούν σε διαπραγμάτευση και συμφωνία νέων όρων
συλλογικής σύμβασης με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Πατήστε εδώ

 

Επικοινωνήστε


 

banner privacy

 

 

Προσφορά Taseis Management για εφαρμογή ISO 9001

Μορφή pdf

Δημοφιλέστερα Άρθρα

home picΗ ΠΟΣΙΠΥ είναι ένα δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό σωματείο πού έχει μέλη του τα πρωτοβάθμια  σωματεία των εργαστηριακών ειδικοτήτων. H Ομοσπονδία ιδρύθηκε  τον Σεπτέμβριο του 2007 μετά από διαβουλεύσεις μεταξύ των ιδρυτικών σωματείων και μετά την διαπίστωση ότι τα περισσότερα προβλήματα που αντιμετώπιζαν κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων τους   οι Εργαστηριακή Γιατροί  και τα  Διαγνωστικά Κέντρα  ήταν εν πολλοίς κοινά και  η λύση τους, τους  αφορούσε όλους.

Μία από τις διαπιστώσεις των πρωτεργατών της δημιουργίας της ΠΟΣΙΠΥ ήταν  η ανάγκη δημιουργίας ενός οργάνου που θα ασχολείται αποκλειστικά με τα ιδιαίτερα προβλήματα των εργαστηρίων για τα οποία οι Ιατρικοί Σύλλογοι είτε δεν τα γνωρίζουν είτε δεν τους απασχολούν .

Έτσι τον Σεπτέμβριο του 2007  και αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία η τότε προσωρινή διοικούσα επιτροπή  κατέθεσε και την σχετική αίτηση στο πρωτοδικείο.

Ιδρυτικά μέλη της Ομοσπονδίας είναι :
Πανελλήνια   Ένωση Εργαστηριακών Ιατρών Βιοπαθολόγων
Κυτταρολόγων Παθολογοανατόμων
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων
Σύνδεσμος Ελλήνων Ιδιωτών Πυρηνικών Ιατρών
Πανελλήνια Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Ακτινολόγων

Η ΠΟΣΙΠΥ είναι ένα δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό σωματείο πού έχει μέλη του τα πρωτοβάθμια  σωματεία των εργαστηριακών ειδικοτήτων. H Ομοσπονδία ιδρύθηκε  τον Σεπτέμβριο του 2007 μετά από διαβουλεύσεις μεταξύ των ιδρυτικών σωματείων και μετά την διαπίστωση ότι τα περισσότερα προβλήματα που αντιμετώπιζαν κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων τους   οι Εργαστηριακή Γιατροί  και τα  Διαγνωστικά Κέντρα  ήταν εν πολλοίς κοινά και  η λύση τους, τους  αφορούσε όλους.


Μία από τις διαπιστώσεις των πρωτεργατών της δημιουργίας της ΠΟΣΙΠΥ ήταν  η ανάγκη δημιουργίας ενός οργάνου που θα ασχολείται αποκλειστικά με τα ιδιαίτερα προβλήματα των εργαστηρίων για τα οποία οι Ιατρικοί Σύλλογοι είτε δεν τα γνωρίζουν είτε δεν τους απασχολούν .

Έτσι τον Σεπτέμβριο του 2007  και αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία η τότε προσωρινή διοικούσα επιτροπή  κατέθεσε και την σχετική αίτηση στο πρωτοδικείο.

Ιδρυτικά μέλη της Ομοσπονδίας είναι :

  • Πανελλήνια   Ένωση Εργαστηριακών Ιατρών Βιοπαθολόγων  Κυτταρολόγων Παθολογοανατόμων
  • Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων
  • Σύνδεσμος Ελλήνων Ιδιωτών Πυρηνικών Ιατρών
  • Πανελλήνια Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Ακτινολόγων


Σύμφωνα με το καταστατικό  που έχει εγκριθεί με απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών

1. Η Ομοσπονδία αποτελεί το ανώτατο όργανο συνδικαλιστικής εκπροσώπησης των σωματείων που δραστηριοποιούνται στον ιδιωτικό τομέα παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας όλης της χώρας, με γενικό σκοπό
α) την διαφύλαξη και προώθηση του αγαθού της υγείας, σύμφωνα με τα δεδομένα της ιατρικής επιστήμης και δεοντολογίας αλλά και των λοιπών επιστημών που συνθέτουν το συνολικό υγειονομικό πλαίσιο του ιδιωτικού τομέα για την πρόληψη βλαβών υγείας και αντιμετώπισης των ασθενειών και
β) την προαγωγή των κοινών επαγγελματικών, οικονομικών, πολιτιστικών και κοινωνικών συμφερόντων των μελών της.
2.  Ειδικότερα, η Ομοσπονδία σκοπεύει:
α. Στη διάδοση της συνδικαλιστικής ιδέας στον κλάδο ευθύνης της και στην οργάνωση και συμμετοχή τους σε πρωτοβάθμια σωματεία και ακολούθως στην ένταξη τους στην Ομοσπονδία.
β. Στην προώθηση και στο συντονισμό της δράσης των μελών της, στην ανάπτυξη της ενότητας και της μαζικότητας της συνδικαλιστικής δράσης των ιδιωτικών υγειονομικών φορέων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
γ. Στην αναγνώριση και κατοχύρωση του πρωταγωνιστικού ρόλου, που διαδραματίζει ο κλάδος στην εύρυθμη κοινωνική ζωή και στην οικονομική ανάπτυξη.
δ. Στη συστηματική και επιστημονική μελέτη των θεμάτων και προβλημάτων του υγειονομικού συστήματος εν γένει και στη κατάρτιση προτάσεων προώθησής τους σε όφελος της ανάπτυξης των ιδιωτικών μονάδων παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας αλλά και των επαγγελματιών του κλάδου, είτε αποτελούν φυσικά είτε νομικά πρόσωπα.
ε. Στην συνεχή προσαρμογή του κλάδου στα εκάστοτε ευρωπαικά και ευρύτερα οικονομικά δεδομένα, ιδίως με τη συμμετοχή, οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων πληροφόρησης, κατάρτισης και εκπαίδευσης των μελών της.
στ. Στον εξορθολογισμό των δαπανών υγείας και στον διαρκή εκσυγχρονισμό της δραστηριότητας των μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ιδίως με την εισαγωγή σύγχρονων μεθόδων προσφοράς υπηρεσιών υγείας.
ζ. Στην κοινωνική, επαγγελματική και ηθική περαιτέρω εξύψωση των μελών της, καθώς και στην καλλιέργεια πνεύματος συναδελφικότητας μεταξύ τους.

Στα τέσσερα χρόνια λειτουργίας της η Ομοσπονδία  πέτυχε να ανοίξει τον δρόμο χρηματοδότησης των εργαστηρίων μέσω  προείσπραξης  των οφειλομένων από τα ταμεία  ΟΠΑΔ, ΟΑΕΕ και ΙΚΑ  κάνοντας μια συμφωνία με την Πειραιώς Factoring με προνομιακό επιτόκιο για τους Εργαστηριακούς Ιατρούς και τα Εργαστήρια  που εκπροσωπούνται από την ΠΟΣΙΠΥ και τα σωματεία μέλη της
Κατέθεσε τροπολογίες στην Βουλή σχετικά με ζητήματα του κλάδου
Επεξεργάστηκε μια κοινή πρόταση που γεφύρωναν υπαρκτές αντιθέσεις μεταξύ των μελών της για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των πολυϊατρείων
Παρενέβη στο ζήτημα του ΦΠΑ και επεξεργάστηκε την διάταξη που έγινε δεκτή από το Υπουργείο Οικονομικών με την οποίαν η Π.Φ.Υ απαλλάχτηκε του ΦΠΑ
Έκανε πληθώρα παραστάσεων προς το Υπουργείο Υγείας και Απασχόλησης σε θέματα που αφορούν τα ασφαλιστικά ταμεία  πετυχαίνοντας ευνοϊκές ρυθμίσεις για τον κλάδο, όπως π.χ. η πληρωμή του 90 % χωρίς έλεγχο, και γενικώς άλλοτε μόνη και άλλοτε από κοινού με τους Ιατρικούς Συλλόγους με τους οποίους διατηρεί ανοικτούς δίαυλους επικοινωνίας για κοινές δράσεις επί θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος. Ένα τέτοιο ζήτημα ήταν η διαφήμιση δύο Ιατρικών Εταιρειών από την Eurobank η οποία και σταμάτησε να προβάλει τις Ιατρικές Εταιρείες μετά από Ασφαλιστικά μέτρα εναντίον της.
Προσπάθησε και προσπαθεί ακόμη να επιλύσει τα προβλήματα του χρόνου λήξης των απεικονιστικών μηχανημάτων , του χρόνου παράτασης της εφαρμογής του Π.Δ. 84/2001,.
Πιέζει για την αναμόρφωση του καταλόγου τιμών και την κοστολόγηση των νέων εξετάσεων.
Έχει σχεδιάσει και αποφασίσει στο άμεσο μέλλον την υποβολή μηνυτήριας αναφοράς κατά παντός υπευθύνου για την καθυστέρηση των δεδουλευμένων.
Θα συντονίσει την υποβολή αγωγών κατά των ασφαλιστικών ταμείων για το ίδιο λόγο
Έχει συντάξει αναφορά προς το Ευρωπαϊκό δικαστήριο με την οποίαν καταγγέλλει την μη πληρωμή των εργαστηρίων εντός του νομίμου χρόνου και εν γένει ασχολήθηκε και ασχολείται με τα καθημερινά προβλήματα των εργαστηρίων

Το  SITE που δημιουργείται έχει σαν στόχο να κρατάει ενήμερους τους συναδέλφους πάνω στη τρέχουσα επικαιρότητα , την δημοσίευση εγκυκλίων , διαταγμάτων υπουργικών αποφάσεων , νόμων ώστε όλοι να είναι ενήμεροι στα τρέχοντα νομικά ζητήματα των εργαστηρίων εγκαίρως και κυρίως έγκυρα..
Σε τακτά χρονικά διαστήματα , τουλάχιστον μηνός, θα υπάρχει ένα News Leter με ενημερωτικό χαρακτήρα που να ανασκοπεί τα δρώμενα
Τέλος μέσα από το site  θα δίνεται η δυνατότητα στους εργαστηριακούς γιατρούς και τα εργαστήρια  που το επιθυμούν , να σχολιάζουν, να προτείνουν και να ασκούν κριτική επωνύμως σε όλες τις δράσεις της ΠΟΣΙΠΥ.

 

Αναζήτηση

Τελευταία Άρθρα

Συνδεδεμένοι χρήστες

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 311 guests και κανένα μέλος

Designed and Developed by WebRely