Προσφορά Taseis Management για εφαρμογή ISO 9001

Μορφή pdf

Δημοφιλέστερα Άρθρα


25 6 2016 Διαδικασίες Ελέγχου

Αξιολόγηση Χρήστη: / 16
ΧείριστοΆριστο 

Αθήνα, 25/06/2016

Προς
Τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ κ. Σωτ. Μπερσίμη
Κοινοποίηση
Ομάδα αξιολόγησης ενστάσεων παρόχων


Θέμα: Διαδικασίες Ελέγχου



Κε Πρόεδρε
με την εφαρμογή των διαδικασιών ελέγχου και οριστικής εκκαθάρισης, δημιουργήθηκαν προβλήματα,  τα οποία χρήζουν άμεσων και δραστικών λύσεων.
Οι λόγοι των προβλημάτων αυτών είναι οι εξής:
1]  Οι κανόνες ελέγχου που εφαρμόζονται από 1-1-2016 είναι οι ίδιοι με αυτούς που εφάρμοσαν οι ελεγκτικές εταιρίες για τον έλεγχο του 2013
2]   Αυτοί  οι κανόνες ελέγχου μας γνωστοποιήθηκαν μόλις στα μέσα Ιουνίου του 2016.
3]  Πολλοί γιατροί από εμάς θεωρώντας ότι εφ’ όσον τα παραπεμπτικά παράγονται ηλεκτρονικά κ αυτόματα, είναι αληθινά,  ελεγμένα και εκτελέσιμα,  δεν έδωσαν σημασία σε διαδικαστικά θέματα και δεν έλεγχαν με σχολαστικότητα  σημεία όπως: υπογραφές, σφραγίδες κλπ.
4]  Όλες οι αδυναμίες και τα λάθη του συστήματος, των συνταγογραφούντων γιατρών αλλά και των ασθενών,  καταλήγουν τελικά στον Εργαστηριακό γιατρό,  ο οποίος και καλείται ( αφού έχει ήδη πληρώσει το κόστος εκτέλεσης των εξετάσεων) να υποστεί τις όποιες  επιπτώσεις και περικοπές του ελέγχου.
Για τους παραπάνω λόγους είναι αναγκαία τα εξής μέτρα τουλάχιστον για τον έλεγχο των περιόδων προ του Ιουνίου του 2016:
Α) Οι επιτροπές ενστάσεων (τουλάχιστον για το διάστημα που θα γίνεται ο έλεγχος των προ της 1/6/2016 περιόδου),   να είναι επαρκείς σε αριθμό και συνεδριάσεις, ώστε οι αποφάσεις να βγαίνουν το πολύ εντός 10 ημερών.
Β) Στο διάστημα αυτό να μη σταματά η διαδικασία πληρωμής του προσφεύγοντος παρόχου, αλλά να πληρώνεται το εκκαθαριζόμενο ποσόν  και μετά το πέρας του επανελέγχου, να γίνεται ο όποιος συμψηφισμός.
Γ)  Στον επανέλεγχο αν το ζητήσει ο πάροχος να εξετάζονται  όλα τα κατατεθειμένα παραπεμπτικά και όχι ξανά μόνο το 5%.
Δ)Επειδή οι κανόνες ελέγχου δεν μας γνωστοποιήθηκαν έγκαιρα και επειδή στην ισχύουσα σύμβαση του 2012 στους Οικονομικούς όρους, άρθρο 19 αναφέρει: «Παραπεμπτικά που κατά τον έλεγχο παρουσιάζουν τυπικές ή διαδικαστικές ελλείψεις, παρακρατούνται και επιστρέφονται στο ΙΔΕ ή ΙΠ για συμπλήρωση ή διόρθωση και επανακατάθεση»
Ζητάμε : στην περίπτωση που υπάρχουν τυπικές ή διαδικαστικές  παραλείψεις όπως υπογραφές, σφραγίδες κλπ, τα συγκεκριμένα παραπεμπτικά να επιστρέφονται στον πάροχο, προκειμένου να τα διορθώσει και να τα επανακαταθέσει.
Ε) Ως προς την ασφαλιστική ικανότητα του ασθενούς και εφ’ όσον στο εκδιδόμενο παραπεμπτικό, ο ασθενής είναι ασφαλιστικά ικανός κατά την ημερομηνία έκδοσης του, αυτή (η ασφαλιστική ικανότης) να ισχύει καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος του παραπεμπτικού (ένας μήνας) άσχετα με την πιθανότητα απώλειας της κατά τον χρόνο εκτέλεσης των εξετάσεων.
ΣΤ) Για το διάστημα μέχρι τον Ιούνιο του 2016, η καταβολή του παράβολου 2% επί της αιτούμενης δαπάνης, για τις ενστάσεις,  να ανασταλεί.
Ζ)  Για τις μετά την 1-6-16 ενστάσεις, η πληρωμή του παράβολου 2%, να μην ισχύει στην περίπτωση που ο προσφεύγων δικαιώνεται.
Η)  Ο ΕΟΠΥΥ να ανακοινώσει άμεσα τους κανόνες του Διοικητικού και Ιατρικού ελέγχου.
Θ)  Τα παραπεμπτικά για τα οποία ο ασθενής δεν είναι ασφαλιστικά ενήμερος να μη μπορούν να εκδοθούν κατά την συνταγογράφηση τους
Ι)  Τέλος παρακαλούμε να καταργήσετε την κατάθεση της «κατάστασης ασθενών» κατά την υποβολή των παραστατικών είτε να μεριμνήσετε ώστε αυτή να βγαίνει αυτόματα ως εφαρμογή του e-DAPY


Ο Πρόεδρος                     Ο Γεν. Γραμματέας
Θ. Χατζηπαναγιώτου                    Ι. Κλεινάκης

10 6 2016 Παράταση προθεσμίας αδειοδότησης εργαστηρίων μαγνητικών τομογράφων

Αξιολόγηση Χρήστη: / 3
ΧείριστοΆριστο 

Φ.Ε.Κ. 1601 (Μορφή pdf)

8 6 2016 Ανακοίνωση ΕΟΠΥΥ για επίσχεση παρόχων

Αξιολόγηση Χρήστη: / 17
ΧείριστοΆριστο 

Ανακοίνωση (Μορφή pdf)

3 6 2016 Βραχυπρόθεσμα και Μακροπρόθεσμα Μέτρα Συνταγογράφησης και Εκτέλεσης

Αξιολόγηση Χρήστη: / 12
ΧείριστοΆριστο 

Φ.Ε.Κ. 1543/2016 (Μορφή pdf)

Φ.Ε.Κ. 1115/2016 (Μορφή pdf)

Φ.Ε.Κ.2816/2015 (Μορφή pdf)

Φ.Ε.Κ. 35/2015 (Μορφή pdf)

Φ.Ε.Κ. 2243/2014 (Μορφή pdf)


01 06 2016 Έλεγχος και Εκκαθάριση δαπανών συμβεβλημένων παρόχων υγείας

Αξιολόγηση Χρήστη: / 68
ΧείριστοΆριστο 

Φ.Ε.Κ.1536/Β'/31-05-2016 (Μορφή pdf)

25 05 2016 Ενημερωτικό σημείωμα για τα ISO

Αθήνα, 25/05/2016

Ενημερωτικό Σημείωμα


Αγαπητοί συνάδελφοι,
Ύστερα από τη χθεσινή συνάντηση εκπροσώπων της ΠΟΣΙΠΥ  με τον Πρόεδρο του  ΕΟΠΥΥ έχουμε να σας ενημερώσουμε τα εξής:
1) Όσον αφορά την επείγουσα ανακοίνωση της 20-5-16 του ΕΟΠΥΥ  περί της «καταγραφής πιστοποιήσεων των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ παρόχων υγείας» ο κ. Μπερσίμης μας διαβεβαίωσε ότι δεν πρόκειται για απαίτηση του ΕΟΠΥΥ απόκτησης από μέρους μας οποιασδήποτε πιστοποίησης  (ISO), αλλά μόνο για καταγραφή  της υπάρχουσας κατάστασης για λόγους στατιστικούς, τα στοιχεία της οποίας θα βοηθήσουν τον ΕΟΠΥΥ προκειμένου να ρυθμίσει την πολιτική του στον τομέα ποιότητας  εν ευθέτω χρόνω.
Στο σχετικό  επίσημο  ερώτημα μας (που έχει ήδη αναρτηθεί) υπάρχει ήδη επίσημη απάντηση από τον ΕΟΠΥΥ (Πατήστε εδώ).
Δεσμεύτηκε δε ότι η οποιαδήποτε απόφαση γι’ αυτό το θέμα, θα είναι αποτέλεσμα διαλόγου με τους ενδιαφερομένους φορείς.
2)Ως προς το θέμα της εκκαθάρισης  με δειγματοληπτικό έλεγχο, είναι έτοιμη η ΚΥΑ που θα ορίζει επακριβώς τις «μη αποδεκτές δαπάνες».
3) Τέλος έχουν γίνει οι προπαρασκευαστικές διαδικασίες με όλες τις τράπεζες που εκδίδουν πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες  ώστε αυτές να χρησιμεύουν και ως κάρτες υγείας με ΡΙΝ , μέσω των οποίων θα γίνεται η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, διαδικασία που ήταν και πάγιο αίτημά μας.


Ο Πρόεδρος                                           Ο Γ. Γραμματέας
Θ. Χατζηπαναγιώτου                                       Ι. Κλεινάκης



25 05 2016 Διευκρινίσεις επί της καταγραφής πιστοποιήσεων

Αξιολόγηση Χρήστη: / 21
ΧείριστοΆριστο 

Μορφή pdf

21 05 2016 Ερώτημα στον ΕΟΠΥΥ σχετικά με την ανακοίνωση του για τις πιστοποιήσεις - διαπιστεύσεις

Αξιολόγηση Χρήστη: / 11
ΧείριστοΆριστο 

 

Αθήνα, 20/05/2016

 

ΠΡΟΣ: τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ κο Σ. Μπερσίμη


ΘΕΜΑ: Σχετικά με την ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ της 20ης -5- 16 για τις πιστοποιήσεις – διαπιστεύσεις εργαστηρίων


Κε Πρόεδρε
Στις 20-5-16 αναρτήσατε στο διαδίκτυο μία «εξαιρετικά επείγουσα» ανακοίνωση με την οποία ζητάτε  από τους παρόχους υγείας μεταξύ των οποίων και από τα συμβεβλημένα Ιδιωτικά Διαγνωστικά Εργαστήρια, να σας αποστείλουν μέχρι τις  31-5-16 τις πιστοποιήσεις και διαπιστεύσεις τους.
Επειδή το «εξαιρετικά επείγον» της ανακοίνωσης και τα στενά χρονικά περιθώρια που ορίζονται, δημιούργησαν στα μέλη μας εργαστηριακούς γιατρούς έντονη ανησυχία και προβληματισμό, σας ζητούμε να μας διευκρινίσετε :
Εάν από την συγκεκριμένη ανακοίνωση προκύπτει η αναγκαιότητα των συναδέλφων ιατρών, μέχρι τις 31-5-16 να εφαρμόσουν κάποιο σύστημα πιστοποίησης ή διαπίστευσης στα εργαστήριά τους.


Για το  Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                     Ο Γεν. Γραμματέας
Θ. Χατζηπαναγιώτου                    Ι. Κλεινάκης



21 05 2016 Ανακοινώσεις ΕΟΠΥΥ

Αξιολόγηση Χρήστη: / 24
ΧείριστοΆριστο 

Καταγραφή πιστοποιήσεων συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ παρόχων υγείας (Μορφή pdf)

Χειρόγραφα παραπεμπτικά μη αποδεκτά από τον ΕΟΠΥΥ (Μορφή pdf)

04 05 2016 Ανακοίνωση ΕΟΠΥΥ για την αποστολή των δαπανών

Αξιολόγηση Χρήστη: / 29
ΧείριστοΆριστο 

Μορφή pdf

27 04 2016 Εξυπηρέτηση ασφαλισμένων ΟΑΕΕ με βιβλιάριο ΙΚΑ

Αξιολόγηση Χρήστη: / 3
ΧείριστοΆριστο 

Μορφή pdf

21 04 2016 Την Παρασκευή 22/4/2016 εφαρμόζονται οι νέοι Κανόνες Διαγνωστικών Εξετάσεων και Επισκέψεων στο σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης

Αξιολόγηση Χρήστη: / 53
ΧείριστοΆριστο 

LINK

21 04 2016 Βραχυπρόθεσμα και Μακροπρόθεσμα Μέτρα Ελέγχου Συνταγογράφησης και Εκτέλεσης Εξετάσεων

ΦΕΚ 1115 (Μορφή pdf)

21 04 2016 Ανακοίνωση ΕΟΠΥΥ για βεβαιώσεις λειτουργίας

Αξιολόγηση Χρήστη: / 21
ΧείριστοΆριστο 

Μορφή pdf

20 04 2016 Ενημερωτικό Σημείωμα

Αθήνα, 20/04/2016

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Συνάδελφοι,
Α) Από τις αρχές του 2016,  λόγω των μνημονιακών δεσμεύσεων και προκειμένου να συγκρατηθεί ο κλειστός προϋπολογισμός στα 315 εκ. €, είχαμε αφ’ ενός μεν το οριζόντιο μέτρο της  γνωστής και απαράδεκτης υποτιμολόγησης και αφ’ ετέρου ένα νέο κλιμακωτό rebate.

Έκτοτε ξεκίνησε  μία συνεχής και  επίπονη διαβούλευση  του ΔΣ της με το Υπουργείο, τον ΕΟΠΥΥ και την ΗΔΙΚΑ, προκειμένου να εφαρμοστούν μέτρα παρακολούθησης και περιορισμού των δαπανών.

Το πρώτο τρίμηνο του ‘16  έγιναν πολλές συναντήσεις  με όλους τους παραπάνω παράγοντες, όπου επιγραμματικά καταλήξαμε στην άμεση εφαρμογή των εξής παρακάτω:

1) Εφαρμόζονται τα αριθμητικά όρια ανά Ειδικότητα και ανά Κατηγορία εξετάσεων (τα οποία τροποποιούνται ελαφρώς στην νέα ΥΑ) με δυνατότητα ανανέωσης των ορίων μετά από 4 ημέρες.
2) Όταν γίνει υπέρβαση του αριθμητικού ορίου (στην Ειδικότητα),  οι υπερβαίνουσες εξετάσεις (με ενέργεια του γιατρού ύστερα από ένδειξη από  το σύστημα)  βγαίνουν σε δεύτερο παραπεμπτικό με την σήμανση «Δεν εκτελείται από ιδιώτη πάροχο».
3) Ειδικότερα για τις υποκατηγορίες των Βιολογικών υλικών Ι (Αιματολογικές – Βιοχημικές – Μικροβιολογικές) και Βιολογικών υλικών ΙΙ (Ορμονολογικές – Ανοσολογικές), τα αριθμητικά όρια δεν θα αφορούν την κάθε υποκατηγορία (όπως λένε μέχρι στιγμής οι ΥΑ), αλλά την όλη κατηγορία: Βιολογικά υλικά Ι και Βιολογικά Υλικά ΙΙ.
4) Θεσπίζεται ένα καινούργιο περιοριστικό μέτρο όπου στο ΑΜΚΑ κάθε ασθενούς και ανεξαρτήτως Ειδικότητας μία εξέταση δεν θα μπορεί να επαναλαμβάνεται εντός διαστήματος 20 ή 4 ημερών για ελάχιστες εξαιρέσεις για εξετάσεις πιο επείγουσας ανάγκης.

Σε περίπτωση υπέρβασης το παραπεμπτικό θα εκδίδεται κανονικά για εκτέλεση με την υποχρεωτική αναγραφή αιτιολογίας και την επισήμανση για τον αριθμό των υπερβάσεων και τον έλεγχο τους.

Όταν  ο θεράπων ιατρός έχει στο ενεργητικό του πάνω από ένα όριο υπερβάσεων, θα καλείται από τον ΕΟΠΥΥ να αιτιολογήσει την στάση του και αν διαπιστώνεται παραβατικότητα, το θέμα  θα παραπέμπεται στην ΥΠΕΔΥΦΚΑ.

Τον Απρίλιο (περίοδο εφαρμογής των αποφασισθέντων από την ΗΔΙΚΑ), παρουσιάστηκαν δυσλειτουργικά φαινόμενα επικοινωνίας μεταξύ των φορέων με αποτέλεσμα να υπάρχουν  καθυστερήσεις αλλά και λάθη που αλλοίωναν την ουσία των συμφωνηθέντων.

Όμως η συνεχής, πολύωρη και επανειλημμένη φυσική παρουσία μας τόσο στον ΕΟΠΥΥ όσο και στην ΗΔΙΚΑ, απέτρεψε αυτά τα λάθη και μάλιστα δύο φορές μετά από παρέμβαση μας,  ο Αν. Υπουργός κος Πολάκης, συνεκάλεσε εκτάκτως και επί τόπου όλους του εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να διορθωθούν στρεβλώσεις και δοθούν λύσεις.

Πιστεύουμε ότι εντός των προσεχών ημερών, θα ανέβουν από την ΗΔΙΚΑ, οι εφαρμογές για τον έλεγχο  της υπερσυνταγογράφησης, για  να παρακολουθήσουμε και τα αποτελέσματα της.

 

Β) Όσον αφορά την εκκαθάριση των αιτουμένων δαπανών, Από την 1-1-2016 ο ΕΟΠΥΥ εφαρμόζει νέα διαδικασία κατά την οποία, τα παραπεμπτικά, θα αποστέλλονται σε μία κεντρική υπηρεσία, όπου όλα τα σώματα των παραπεμπτικών θα σκανάρονται, θα ψηφιοποιούνται  και θα γίνεται δειγματοληπτικός έλεγχος, προκειμένου από την 1-1-16  η εκκαθάριση να αφορά το 100% της αιτούμενης δαπάνης. Έχουμε δε απαιτήσει  και έχουμε λάβει την διαβεβαίωση (την οποία περιμένουμε να δούμε και σε επίσημο έγγραφο), ότι κάθε παραγόμενο παραπεμπτικό θα είναι εκτελέσιμο και πλήρως αποζημιωνόμενο.

Γ) Από την περασμένη εβδομάδα έχει ξεκινήσει και είναι σε εξέλιξη η διαβούλευση του ΕΟΠΥΥ με τους φορείς της ΠΦΥ ( ΠΙΣ, ΠΟΣΙΠΥ, ΠΟΣΚΕ, ΠΑΣΙΔΙΚ, ΠΕΙΦΠΦΥ, ΠΕΙΚ )  για τους όρους της νέας σύμβασης των ΙΔΕ  και ΙΠ (πολυιατρεία). 
Από την πλευρά μας  έχουμε ετοιμάσει  τις προτάσεις και παρατηρήσεις μας τις οποίες και θα προωθήσουμε.

Δ) Αναμένεται η εκδίκαση της προσφυγής (της ΠΕΕΒΙ και με την υποστήριξη του ΙΣΑ) στο ΣτΕ, σχετικά με την αίτηση ακύρωσης της Υ.Α. της υποκοστολόγησης
Η πρώτη συζήτηση θα γίνει στο τέλος Μαΐου.

Ε) Ήδη με την σύμφωνη γνώμη και του ΕΟΠΥΥ έχει ξεκινήσει διαδικασία πραγματικής κοστολόγησης  των εξετάσεων με συμμετοχή της ΠΟΣΙΠΥ, ειδικού οικονομολόγου, της ΠΕΙΒ και του Οικονομικού Πανεπιστημίου Πειραιά, προκειμένου το πόνημα αυτό να προωθηθεί προς το ΚΕΣΥ.

ΣΤ) Πέραν των παραπάνω συνεχίζουμε τον αγώνα μας έντονα και συστηματικά:
1) Για την ιατρική γνωμάτευση
2) Για την επαναφορά των τιμών των εξετάσεων τουλάχιστον στις τιμές ΦΕΚ
3) Για την θεσμοθέτηση των συλλογικών συμβάσεων
4) Και για όλα τα άλλα θεσμικά προβλήματα που απασχολούν τον εργαστηριακό κλάδο.


Εκ του ΔΣ της ΠΟΣΙΠΥ

.


Περισσότερα Άρθρα...

Τελευταία Άρθρα

Αναζήτηση

Εγγραφή στο newsletter

Συνδεδεμένοι χρήστες

Έχουμε 98 επισκέπτες συνδεδεμένους