Προσφορά Taseis Management για εφαρμογή ISO 9001

Μορφή pdf

Δημοφιλέστερα Άρθρα

 

25 11 2014 Ζητούμε άμεση ανακοίνωση του ατομικού ορίου ανά πάροχο κια εφαρμογή των Υπουργικών Αποφάσεων

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ                                      ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ                      ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ (ΠΟΣΚΕ)                                              ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
Χαριλάου Τρικούπη 12 – Ηλιούπολη                              (ΠΟΣΙΠΥ)
Τηλ.210-9959181, Fax:210-9916854                              Πανεπιστημίου 56, Αθήνα 10678
Τηλ.210-9959181, Fax:210-9916854                              Τηλ : 210 – 3306487 Fax : 210 - 3306459

 

Αθήνα, 25/11/2014


Προς: Υπουργό Υγείας  κ. Μαυρουδή Βορίδη

Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ κ. Κοντό Δημήτριο


Θέμα: Ζητούμε άμεση ανακοίνωση του ατομικού ορίου ανά πάροχο και εφαρμογή των Υπουργικών αποφάσεων


Αξιότιμε  κ. Υπουργέ,

Η ΠΟΣΙΠΥ και η ΠΟΣΚΕ, οι δύο ομοσπονδίες που εκπροσωπούν τους εργαστηριακούς και κλινικοεργαστηριακούς Ιατρούς έχουν επανειλημμένα ζητήσει την ανακοίνωση του ατομικού ορίου ανά πάροχο σε εφαρμογή της Υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ. Υ9/οικ.70521/2014 (ΦΕΚ Β’ 2243/18-8-2014).
Παρά την παρέλευση 3 μηνών από την ανακοίνωση της Υπουργικής απόφασης και τα συνεχή διαβήματα ουδεμία ενέργεια εκ μέρους του Υπουργείου και του ΕΟΠΥΥ έχει γίνει. Η υπομονή των ιατρών έχει πλέον εξαντληθεί.
Ζητούμε την άμεση εφαρμογή της Υπουργικής απόφασης και την περαιτέρω οικονομική ενίσχυση της ΠΦΥ δηλώνοντας ότι θα εφαρμόσουμε κάθε νόμιμο μέσο για την εφαρμογή της και την προάσπιση των συμφερόντων των Ιατρών μελών μας


Για την ΠΟΣΙΠΥ


Ο Πρόεδρος                                                             Ο Γεν. Γραμματέας


Θ. Χατζηπαναγιώτου                                                          Ι. Κλεινάκης


Για την ΠΟΣΚΕ


Ο Πρόεδρος                                                             Ο Γεν. Γραμματέας

Φ.Ν.Πατσουράκος                                                     Αναστάσιος Δ. Τσάτσος24 11 2014 - Πληρωμή Σεπτεμβρίου 2014

Αξιολόγηση Χρήστη: / 19
ΧείριστοΆριστο 

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης - Διαγνωστικά Εργαστήρια - Ιδιώτες  (Μορφή pdf)

Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης - Διαγνωστικά Κέντρα -Εταιρείες (Μορφή pdf)

22 11 2014 Επιστολή από τον Π.Ι.Σ. προς Υπουργό Υγείας, κ. Μ. Βορίδη

Αξιολόγηση Χρήστη: / 34
ΧείριστοΆριστο 

LINK

21 11 2014 Ενημέρωση από τις Ι.Ε.Ε. για την πορεία εκκαθάρισης των υποβληθεισών δαπανών έτους 2013

Αξιολόγηση Χρήστη: / 10
ΧείριστοΆριστο Αθήνα, 21/11/2014
Αρ. Πρωτ. : 139

 

Προς
Ιδιωτικές Ελεγκτικές Εταιρίες
:
ACCURATE
EXPERT OPINION
MEDNET
TCN

Κοινοποίηση
Υπουργό Υγείας, κ. Μ. Βορίδη
Πρόεδρο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κ. Δ. Κοντό


Ενημέρωση από τις ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες για την πορεία εκκαθάρισης των υποβληθεισών δαπανών έτους 2013


Αγαπητοί κύριοι,

Με βάσει τον Νόμο 4172/2013 (άρθρο 100, παρ. 6) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Νόμο 4183/2013 (άρθρο 7, παρ. 7) και ακολούθως της Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Υγείας και Υπουργού Οικονομικών υπ’ αριθμ. Υ3/οικ.85507/2013, οι πάροχοι Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ήταν υποχρεωμένοι να υπογράψουν συμβάσεις με Ιδιωτικές Ελεγκτικές Εταιρείες για τον έλεγχο των υποβληθεισών δαπανών τους, έτους 2013.
Ως εκ τούτου, μεγάλος αριθμός μελών μας έχει συνάψει σύμβαση για την διενέργεια του ελέγχου, πλην όμως ουδεμία από εσάς ενέργεια έχει γίνει προς ενημέρωση τους για την πορεία του ελέγχου, παρά το γεγονός ότι εξεδώθει Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Υγείας στις 07/11/2014 όπου ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας ανέφερε χαρακτηριστικά  ότι «υπάρχει επίσης μία δέσμευση των ιδιωτικών ελεγκτικών εταιρειών μέχρι τις 30/10/2014 να έχουν ολοκληρώσει και τον έλεγχο των χρεώσεων στα διαγνωστικά».
Να σας υπενθυμίσουμε ότι βάσει των πορισμάτων που θα εκδοθούν μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, οι ιδιωτικοί πάροχοι Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αναμένουν την είσπραξη ληξιπροθέσμων οφειλών τους για τις δαπάνες που έχουν υποβάλλει στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για το έτος 2013.
Συμπερασματικά, είναι καίριας σημασίας η ολοκλήρωση του νομοθετημένου ελέγχου αυτού άμεσα, ώστε να προωθηθούν οι αποπληρωμές των παρόχων από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ των οφειλόμενων ποσών για το έτος 2013 (10% για τις πληρωμένες προκαταβολές του 2013 καθώς και το τελευταίο 4μηνο του ίδιου έτους).
Επειδή ακόμη ο έλεγχος προφανώς είναι σε εξέλιξη, παρότι ο Υπουργός Υγείας έδωσε ξεκάθαρη εντολή για την ολοκλήρωση αυτών των διαδικασιών 22 ημέρες πριν, θα θέλαμε να μας ενημερώσετε γιατί υπάρχει αυτή η καθυστέρηση και πότε προβλέπετε να έχετε ολοκληρώσει τον έλεγχο.Ο Πρόεδρος                  Ο Γεν. Γραμματέας
Θ. Χατζηπαναγιώτου                    Ι. Κλεινάκης

21 11 2014 Ο Ι.Σ.Α. τονίζει την υποχρέωση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. να εφαρμόσει τα οριζόμενα στην Υπουργική Απόφαση για το ατομικό όριο ανά πάροχο!

Αξιολόγηση Χρήστη: / 8
ΧείριστοΆριστο 

Μορφή WORD

07 11 2014 Πληρωμές Σεπτεμβρίου 2014

Αξιολόγηση Χρήστη: / 8
ΧείριστοΆριστο 

Αθήνα,07/11/2014

Ενημερωτικό Σημείωμα


Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σας ενημερώνουμε πως το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 14/11/2014 θα πρέπει οι πάροχοι να έχουν προσκομίσει φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερότητες στις ΥΠΑΔ, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η οριστικοποίηση των δαπανών 9ου/2014.
Σας ενημερώνουμε πως τα εν λόγω έγγραφα πρέπει να έχουν ισχύ μέχρι τις 28/11/2014.Ο Πρόεδρος                  Ο Γεν. Γραμματέας
Θ. Χατζηπαναγιώτου                    Ι. Κλεινάκης

04 11 2014 Ενημέρωση των συμβεβλημένων παρόχων υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για την έγκαιρη προσκόμιση δικαιολογητικών

Αξιολόγηση Χρήστη: / 26
ΧείριστοΆριστο 

Μορφή pdf

29 10 2014 Ενημερωτικό Σημείωμα από συνάντηση με Υπουργό Υγείας, κ. Μ. Βορίδη

Αξιολόγηση Χρήστη: / 24
ΧείριστοΆριστο 

Αθήνα, 29/10/2014

Ενημερωτικό Σημείωμα


Μετά από συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν από κοινού από εκπροσώπους του  Π.Ι.Σ., του Ι.Σ.Α. και της Ομοσπονδίας μας με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας δρομολογήθηκε η αποπληρωμή  των οφειλομένων των ασφαλιστικών ταμείων έως και τα τέλη του 2011.
Οι εργαστηριακοί ιατροί που θα βρουν στο e-ΔΑΠΥ μήνυμα το οποίο να αφορά τις ληξιπρόθεσμες οφειλές θα πρέπει να προσέλθουν στην Περιφερειακή Διεύθυνση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στην οποία ανήκουν και να προσκομίσουν τα αντίστοιχα παραστατικά τα οποία απαιτούνται για την αποπληρωμή τους.
Την Παρασκευή πραγματοποιήσαμε έκτακτη συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας παρουσία του Προέδρου του Π.Ι.Σ. κ. Μ. Βλασταράκου και εκπροσώπων του Ι.Σ.Α. όπου από κοινού προβάλλαμε την απαράδεκτη καθυστέρηση της μη εφαρμογής της Υπουργικής Απόφασης που δημοσιεύτηκε  στο Φ.Ε.Κ. 2243/Β’/2014 ενώ ήδη έχουν παρέλθει δύο μήνες από την έκδοση της.
Ο Υπουργός  απάντησε ότι είναι ζήτημα ημερών τα μέτρα να εφαρμοστούν.
Επιπλέον ζητήσαμε από τον Υπουργό την αύξηση του ανέκπτωτου ποσού στο υπολογισμό του rebate από 500 ευρώ σε 2000 ευρώ και σε αυτό ο Υπουργός υποσχέθηκε να εξετάσει μία αύξηση του ανέκπτωτου ποσού στα 1000-1500 ευρώ.
Ζητήσαμε να εξεταστεί με προσοχή ο υπολογισμός των ατομικών ορίων τα οποία θα δοθούν σε νέους εργαστηριακούς ιατρούς λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της περιοχής  που δραστηριοποιούνται.


Ο Πρόεδρος                      Ο Γεν. Γραμματέας
Θ. Χατζηπαναγιώτου                        Ι. Κλεινάκης

29 10 2014 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης για τον μήνα Αύγουστο 2014

Αξιολόγηση Χρήστη: / 5
ΧείριστοΆριστο 

Διαγνωστικά Κέντρα (Ιδιώτες) (Μορφή pdf)

Διαγνωστικά Κέντρα (Εταιρείες) (Μορφή pdf)

29 10 2014 Γενικές κατευθύνσεις για τον αιμορραγικό πυρετό Ebola προς τις μονάδες υγείας (ιδιωτικές και δημόσιες) της χώρας

Εγκύκλιος (Μορφή pdf)

23 10 2014 Υποχρέωση έκδοσης βεβαίωσης λειτουργίας για διαγνωστικά εργαστήρια και εργαστήρια φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης

Αξιολόγηση Χρήστη: / 57
ΧείριστοΆριστο 

LINK

22 10 2014 Παράταση συμβάσεων με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Μορφή pdf

10 10 2014 Πληρωμή δαπάνης Αυγούστου από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Αξιολόγηση Χρήστη: / 17
ΧείριστοΆριστο 

Αθήνα,10/10/2014

Ενημερωτικό Σημείωμα


Σας ενημερώνουμε πως μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με κάποιες Υ.Π.Α.Δ. ενημερωθήκαμε πως θα πραγματοποιηθεί η αποπληρωμή ΤΟΥ Αυγούστου μέχρι τις 31/10/2014.
Ως εκ τούτου θα πρέπει οι πάροχοι που έχουν υποβάλλει δαπάνες γι’ αυτόν τον μήνα, να προσκομίσουν ενεργές φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερότητες μέχρι την Παρασκευή 17/10/2014 στις κατά τόπους Περιφερειακές Διευθύνσεις, με ισχύ των προαναφερόμενων εγγράφων μέχρι την 31/10/2014.


Ο Πρόεδρος              Ο Γεν. Γραμματέας
Θ. Χατζηπαναγιώτου            Ι. Κλεινάκης


09 10 2014 Αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων για τα οφειλόμενα μετά την 01/01/2012

Αξιολόγηση Χρήστη: / 86
ΧείριστοΆριστο 

Φ.Ε.Κ. 2671/Β'/08-10-2014 (Μορφή pdf)

09 10 2014 Ενημέρωση της ΠΕΕΒΙ για υποψηφιότητες των μελών της στις επερχόμενες εκλογές των Ι.Σ. και του Π.Ι.Σ.

Αξιολόγηση Χρήστη: / 13
ΧείριστοΆριστο 

LINK

02 10 2014 Δελτίο Τύπου Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Αξιολόγηση Χρήστη: / 20
ΧείριστοΆριστο 

Μορφή pdf

Περισσότερα Άρθρα...

Τελευταία Άρθρα

Αναζήτηση

Εγγραφή στο newsletter

Συνδεδεμένοι χρήστες

Έχουμε 15 επισκέπτες συνδεδεμένους