Προσφορά Taseis Management για εφαρμογή ISO 9001

Μορφή pdf

Δημοφιλέστερα Άρθρα

 

23 01 2015 Πληρωμή μηνός Οκτωβρίου 2014

Αξιολόγηση Χρήστη: / 12
ΧείριστοΆριστο 

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης - Ιδιώτες (Μορφή pdf)

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης - Εταιρείες (Μορφή pdf)

23 01 2015 Απόσυρση της Υ.Α. "Καθήκοντα και αρμοδιότητες νοσηλευτών-τριών" για ευρύτερη διαβούλευση της

Αξιολόγηση Χρήστη: / 2
ΧείριστοΆριστο 

LINK

23 01 2015 Ανακοίνωση Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για την αποζημίωση των ραδιοφαρμάκων

Μορφή pdf

23 01 2015 Πληρωμή ληξιπροθέσμων οφειλών από τον ΟΠΑΔ

Αξιολόγηση Χρήστη: / 2
ΧείριστοΆριστο 

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης - Ιδιώτες (Μορφή pdf)

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης - Εταιρείες (Μορφή pdf)

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης - Εταιρείες (Μορφή pdf)

23 01 2015 Μετεγκατάσταση Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Μορφή pdf

23 01 2015 Ενημέρωση από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (εφαρμογή συνταγογραφικών ορίων)

Αξιολόγηση Χρήστη: / 3
ΧείριστοΆριστο 

Αθήνα, 23/01/2015

Ενημερωτικό Σημείωμα


Μετά από τη σημερινή ενημέρωση της Ομοσπονδίας μας από την κεντρική Διοίκηση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. επίκειται εντός των ημερών η εφαρμογή των συνταγογραφικών ορίων στο ηλεκτρονικό σύστημα συνταγογράφισις, μέσω της ΗΔΙΚΑ, η οποία έχει ήδη λάβει την αντίστοιχη εντολή από τον Οργανισμό.
Όσα παραπεμπτικά έχουν εκτελεστεί μέχρι σήμερα και δεν έχουν παραχθεί σύμφωνα με τα αριθμητικά όρια της Υ.Α. που εξεδόθη στο Φ.Ε.Κ. 35/Β’/14-01-2015, μας ενημέρωσαν ότι θα αποζημιωθούν στο σύνολο τους.


Ο Πρόεδρος                  Ο Γεν. Γραμματέας
Θ. Χατζηπαναγιώτου                    Ι. Κλεινάκης


20 01 2015 Δελτίο Τύπου Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τις πληρωμές

Αξιολόγηση Χρήστη: / 6
ΧείριστοΆριστο 

Μορφή pdf

19 01 2015 Οριστικοποίηση Οκτωβρίου 2014

Αξιολόγηση Χρήστη: / 9
ΧείριστοΆριστο 

Αθήνα, 19/01/2014

Ενημερωτικό Σημείωμα


Σας ενημερώνουμε πως μέχρι την Τετάρτη 21/01/2015 και ώρα 09:00 π.μ. θα πρέπει οι πάροχοι Π.Φ.Υ. (Διαγνωστικά Εργαστήρια) να έχουν προσκομίσει φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερότητες (με ισχύ 13/02/2015) για την εξόφληση της προκαταβολής μηνός Οκτωβρίου.


Ο Πρόεδρος                     Ο Γεν. Γραμματέας
Θ. Χατζηπαναγιώτου                    Ι. Κλεινάκης


15 01 2015 Έρευνα Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις

Φ.Ε.Κ. 258/Α'/ 08-01-2015 (Μορφή pdf)

(Άρθρα 39 - 43 και 90)

15 01 2015 Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης "Βραχυπρόθεσμα κσι Μακροπρόθεσμα Μέτρα Ελέγχου της Συνταγογράφησης και Εκτέλεσης Εργαστηριακών Εξετάσεων"

Αξιολόγηση Χρήστη: / 12
ΧείριστοΆριστο 

Μορφή pdf

14 01 2015 Ενημερωτικό σημείωμα από συνάντηση με Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ

Αξιολόγηση Χρήστη: / 3
ΧείριστοΆριστο 

Αθήνα, 14/01/2014

Ενημερωτικό Σημείωμα


Την Παρασκευή 10/01/2015 και την Τρίτη 13/01/2015 πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις του Προέδρου και Γενικού Γραμματέα της ΠΟΣΙΠΥ με τον Πρόεδρο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κ. Δ. Κοντό.
Σκοπός των συναντήσεων μας ήταν η διερεύνηση κάθε δυνατότητας πληρωμής των μελών μας που είναι ο μόνος κλάδος παρόχων που δεν πληρώθηκε τον μήνα Δεκέμβριο του 2014, καθώς και η επίλυση του θέματος που έχει προκύψει με τις Ελεγκτικές Εταιρείες.
Για το θέμα της πληρωμής μας μετά και την σχετική απομείωση ζήτησης που έχει επιτευχθεί στο Β’ εξάμηνο του 2014 που παραμένει κατώτερη της αναμενόμενης δέχθηκε ο Πρόεδρος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία πληρωμής για τα εργαστήρια μας.
Για το θέμα των Ελεγκτικών Εταιρειών μας επισήμανε ότι θεωρεί επείγουσα την ολοκλήρωση του ελέγχου προκειμένου να πραγματοποιηθούν για όλα τα μέλη μας οι πληρωμές που θα ακολουθήσουν την εκκαθάριση μετά τη διαδικασία του συμψηφισμού.
Επίσης μας ενημέρωσε ότι όσοι από τα μέλη μας δεν έχουν προχωρήσει στην διαδικασία του ελέγχου είναι πιθανό να μην ανανεωθεί η σύμβαση τους για το 2015 με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.


Ο Πρόεδρος                  Ο Γεν. Γραμματέας
Θ. Χατζηπαναγιώτου                    Ι. Κλεινάκης

14 01 2015 Ενημέρωση για την καινούργια νομοθεσία

Αθήνα, 14/01/2014

Ενημέρωση για την καινούργια νομοθεσία


Αναφορικά με τον Νόμο 4316/2014, σας επισημαίνουμε να εστιάσετε την προσοχή σας στα άρθρα 36,38, 39,40 και 66 (παρ. 6).
Στα άρθρα 36, 38, 39 και 40, οι διατάξεις αφορούν ρυθμίσεις των θεμάτων σχετικά με την αδειοδότηση των ιδιωτικών φορέων Π.Φ.Υ.
Δίνεται παράταση 6 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης του εν λόγω Νόμου, στους φορείς που δεν έχουν την προβλεπόμενη άδεια ή βεβαίωση λειτουργίας κατά το χρόνο έναρξης λειτουργίας τους, στο να εφαρμόσουν τις διατάξεις του Π.Δ. 84/2001, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Επιπλέον, θεσμοθετείται η απαγόρευση συμμετοχής, ιατρών ή οδοντιάτρων στους οποίους απαγορεύεται η άσκηση ιδιωτικά του ιατρικού ή οδοντιατρικού τους έργου, σε εταιρείες που έχουν σκοπό την παροχή Π.Φ.Υ. είτε ως μέτοχοι σε αυτές, είτε ως εταίροι αυτών.
Επιπρόσθετα, αίρεται η υποχρέωση της τήρησης βιβλίων  Γ΄ τάξης από Ιατρικές Εταιρείες, ανεξαρτήτως νομικής μορφής.
Επίσης, οι  Οικείες Περιφέρειες είναι αρμόδιες για τη χορήγηση, αναστολή, ανάκληση και ακύρωση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ιατρών καθώς και τίτλου ιατρικής ειδικότητας μέχρι και τις 30/04/2015.
Τέλος, λύνεται το πρόβλημα που είχε προκύψει με την εξόφληση των ληξιπροθέσμων οφειλών του ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ, όπου λόγω της κατάθεσης των παραπεμπτικών με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του εν λόγω ταμείου, δεν ήταν δυνατή η αποπληρωμή αυτών των οφειλών. Πλέον το ταμείο αυτό, μπορεί να εξοφλήσει όλες τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του προς τους παρόχους υγείας για τις δαπάνες που έχουν υποβληθεί, για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του ταμείου μέχρι και την 31/03/2012.


Ο Πρόεδρος                  Ο Γεν. Γραμματέας
Θ. Χατζηπαναγιώτου                    Ι. Κλεινάκης

12 01 2015 Πληρωμές ληξιπροθέσμων οφειλών από τον ΟΠΑΔ

Αξιολόγηση Χρήστη: / 9
ΧείριστοΆριστο 

Αθήνα, 12/01/2014

Ενημερωτικό Σημείωμα


Μετά από ενημέρωση που είχαμε από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., θα πρέπει οι πάροχοι οι οποίοι δεν έχουν εξοφληθεί για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους από τον ΟΠΑΔ (2010-2011), να προσκομίσουν φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερότητες με ισχύ τουλάχιστον μέχρι 30/01/2015, για την άμεση εξόφληση τους.


Ο Πρόεδρος                  Ο Γεν. Γραμματέας
Θ. Χατζηπαναγιώτου                 Ι. Κλεινάκης


09 01 2015 Ηλεκτρονική θεώρηση βιβλιαρίων ασφαλισμένων Ο.Α.Ε.Ε.

Αξιολόγηση Χρήστη: / 12
ΧείριστοΆριστο 

LINK

08 01 2015 Προϋπολογισμός 2015 Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Αξιολόγηση Χρήστη: / 15
ΧείριστοΆριστο 

Μορφή pdf

Σελ. 5 (claw back διαγνωστικών), σελ. 9 (Διαγνωστικό Κέντρο -Αμοιβές παρακλινικών εξετάσεων και Αμοιβές Παρακλινικών εξετάσεων Προηγούμενης Χρήσης)

Περισσότερα Άρθρα...

Τελευταία Άρθρα

Αναζήτηση

Εγγραφή στο newsletter

Συνδεδεμένοι χρήστες

Έχουμε 40 επισκέπτες συνδεδεμένους